پارسا: مامان داری چیکار میکنی؟ کمکت کنم؟!

من: دستت درد نکنه ... فقط از اتاق برو بیرون... دارم تخت رو جابه جا می کنم

پارسا: یا علی! بذار منم کمکت کنم.... وای چقدر سنگینه

من: بابام جان! برو اونور میندازی زمین

پارسا: منم کمکت می کنم

من: بابا ما کمک نخوایم باید کیو ببینیم؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید