15 فروردین 91

سلام

28 اسفند رفتیم اراک و تا 11 فروردین اونجا بودیم. پارسا خیلی خوشحال بود و اونجا بهش خیلی خوش میگذشت.

دیروز هم رفتیم عروسی دخترعمو سارا. پارسا همش نگران بود که هم بازی پیدا نکنه!

خوش گذشت. ولی پارسا یه کم حالش بد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید